NARGIS
Ru En
NARGIS MAGAZINE

Qaydalar

nargismagazine.com saytının qaydalarına əsasən bu saytda dərc olunan bütün materiallar yalnız şəxsi, qeyri-kommersiya istifadəsi üçün informasiya məqsədi kimi istifadə edilə bilər.

Qadağandır:

Saytın materiallarını icazəsiz kopyalamaq;

Saytı spam və ya icazəsiz məlumatlar üçün istifadə etmək;

Sayt vasitəsilə ötürülən məzmunun əsl mənbəyini gizlətmək məqsədi ilə başlıqları saxtalaşdırmaq və ya eyni məlumatlarla digər manipulyasiyalar etmək;

digər istifadəçilərin saytın istifadə etmə ehtimalına mənfi təsir göstərə biləcək əməliyyatlar etmək;

AR qanununa zidd olan fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi;

İntellektual mülkiyyət obyektlərinin bütün hüquqları (o cümlədən, müəllif hüquqları, patentlər, nou-hau, məxfi informasiya, məlumat bazasının hüquqları) sayta məxsusdur.