NARGIS
Ru En
NARGIS MAGAZINE

Əlaqə

AYTƏN HÜSEYNOVA
Jurnalın direktoru
[email protected]GÜZƏL KƏMALƏTDİNOVA
Veb-sayt üzrə direktor
[email protected]SONA NƏSİBOVA
Jurnalın məsul redaktoru
[email protected]MÜJGAN QAFARZADƏ
Reklam üzrə direktor
[email protected]NARGIS MAGAZINE
Tel.: +994 (12) 404 23 03/13
Faks: +994 (12) 492 50 13
[email protected]